Sebeúcta a zdravé sebevědomí

Sebevědomí je to, jak o sobě smýšlíme. A myslet si, přeci můžeme, cokoliv chceme! Tak proč si vědomě nevybrat ty nejlepší, ty sebe-vědomé myšlenky o sobě? I milovat a být milován je snadné, když milujeme a přijímáme sami sebe.

Sebevědomí lidé jsou přitažliví. Možná si vzpomenete na situaci, kdy vás sebevědomý protějšek přitahoval. Jenomže on/ona nejevil/a o vás zájem. Proč? Protože sebevědomí lidé se rádi setkávají se stejně sebevědomými lidmi.

A tak můžeme spolu zapracovat na posílení vašeho sebevědomí s použitím účinných technik NLP.